onsdag 4 januari 2012

fakta varg

Vet att dessa Youtube- klipp är gamla, men de är ändå lika intressanta att lyssna och se på! :)

Varg 1: ÅTERKOMSTEN - Första i en serie om tre. Hur kan det helt plötsligt dyka upp vargar, när de var utrotade och det bara fanns en hane kvar uppe i Sareks naturresevat? Och SNF skriver själva att "En naturlig tillväxt av varg i Sverige är inte tänkbar. Möjligheten till en naturlig tillväxt av den svenska stammen genom invandring från Finland är nästan obefintlig på grund av den bekämpning den finska vargstammen utsatt för. "För att återfå en livskraftig svensk vargstam återstår endast åter inplantering av varg"  "Åter införsel av varg bör vara möjlig med djur uppväxta i fångenskap." Dessutom så "råkar" vargarna hamna på de ställen som SNF har pekat ut, BARA SLUMPEN ELLER??? - Tror inte de, den svenska varg som finns här nu, är ut planterad. Det tror i alla fall jag, tills motsatsen bevisats svart på vitt!

Varg 2: Konsekvenser - Del två  av tre. "1997 - 2006 dödades eller skadades nära 200 hundar av varg i Sverige.." "Här anförs att väsentligt fler hundar dödas av trafikolyckor, men det är ingen tröst för den som förlorat sin hund i ett varg angrepp..." "Dessutom finns här en kvalitativ skillnad, det är ju varg angreppen inte trafiken som gör att man inte längre kan släppa ut jakthundarna i skogen. På så vis blir även småviltsjakten omöjlig att bedriva på det sätt som tidigare skett." ".. vi förlorar en bit kulturarv.." Som jag brukar säga, på dagen nya pejlar (GPS) så syns vägarna och då kan man genskjuta hunden och stoppa den innan den går över vägen/vägarna. Men en varg syns inte på GPS:en så den kan man inte skydda sig från på samma sätt, även om man spårat av området innan jakten.

Varg 3: FARLIGHET - Del tre av tre. Forskare vid Grimsö säger att oron är obefogad, att vargen inte är farlig och inte attackerar människor. Även Kolmården skriver på sin hemsida att vargen inte är farlig för människor. "Klart är att vargen har de fysiska förutsättningarna att slita en människa i stycken. Vargen har dubbelt så högt tryck i sina käkar än vad en schäfer har och den kan knäcka benet på en fullvuxen älg." Även om ingen människa har dödats i Sverige sedan någon 1821, så har det faktiskt hänt på andra ställen i världen, mer nyligen. Den 12mars 2010 dödades i 32-årig kvinna i Alaska på sin joggingrunda nära ett litet samhälle(Vargfakta.se). Så det är bara en tidsfråga innan det händer här!

Det sägs ju att det är sju steg tills dess att vargen attackerar människor, dessa sju steg står här nedan:
Steg 1: - I reviret börjar det bli ont om bytesdjur.
Steg 2: - Matsökande vargar börjar besöka bebyggelse nattetid.
Steg 3: - Vargar dyker upp dagtid och och börjar på avstånd observerar människor i deras dagliga sysslor.
Steg 4: - Nu börjar mindre tamdjur attackeras, både nattetid och i dagsljus och vargarna blir allt djärvare.
Steg 5: - I det här stadiet börjar vargarna utforska större tamdjur som hästar och kor.
Steg 6: - Vargarna börjar nu gå emot människor och stannar och iaktta dem.
Steg 7: - Nu attackerar vargarna människor.
( Alla dessa steg finns att läsa mer utförligt i detta blogg inlägg av mig: Följande fakta borde alla som bor inom vargrevir känna till)


Emelita♥

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar